Revise blog


Mitä tervehdyttämissuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon?

19.08.2020 04.42.43 In Revise Blogi
Liiketoiminnan tervehdyttäminen on jatkuvasti etenevä, rullaava prosessi, mutta mitä tervehdyttämissuunnitelmaa laadittaessa tuleekaan ottaa huomioon?

Budjetointi helpommaksi; taulukkoviidakosta tulosten analysointiin

13.08.2020 11.43.22 In Revise Blogi
Budjetoinnissa määritetään liiketoiminnalle asetetut tavoitteet numeroiden muodossa. Miten voidaan mitata, milloin budjetoinnissa tekninen toteutus vie liikaa aikaa?

Keskity ydinliiketoimintaan kassakriisin kohdatessa

25.05.2020 05.15.41 In Revise Blogi
Yrityksen tulisi aina keskittyä sen ydinliiketoimintaan - niin kriisitilanteessa kuin hyvässä markkinatilanteessakin. Tässä artikkelissa kerromme, miksi ydinliiketoimintaan keskittyminen on tärkeää liiketoiminnan tervehdyttämisprosessissa.

Taantuman yli toimivan tervehdyttämissuunnitelman avulla

06.04.2020 04.50.21 In Revise Blogi
Epävarmassa taloustilanteessa toimivan tervehdyttämissuunnitelman laatiminen tulee ajankohtaiseksi monelle yrittäjälle. On analysoitava perusteellisesti, onko yrityksen liiketoiminta pelastettavissa ja millaisia tervehdyttämistoimia se vaatii.

Ota yllättävä kassakriisi hallintaan

21.03.2020 10.09.47 In Revise Blogi
Taloudellisesta kriisistä, sen mittasuhteista riippumatta, selviävät ne, jotka onnistuvat sopeuttamaan toimintansa vallitsevaan tilanteeseen. Kassakriisin iskiessä täytyy varmistaa, että kassavarat riittävät kriisitilanteen ylittämiseen.