Odoo • Text and Image

Täydellinen työkalu budjetointiin - Revise EPM

Budjetointi on osa yrityksen tavoitteiden asettelua, jolla luodaan numeeriset suuntaviivat seuraavalle vuodelle, ehkä pidemmällekin ajalle. Se on osa liiketoimintasuunnitelmaa ja sen valmisteluun voidaan käyttää aikaa paljon. Revise EPM sovelluksella budjetointi tehdään joustavasti ja aikaa säästäen.

Revise EPM on selkeä ja joustava budjetointityökalu. Budjetit voidaan valmistella helposti osa-budjeteittain:

  • myynti
  • liikevaihto
  • muuttuvat kulut
  • palkat
  • kiinteät kulut
  • investoinnit
  • kaikissa mahdollisuus kustannuspaikka ja dimensio kohtaisiin budjetteihin

Pohjaksi voidaan valita aiempi budjetti, vaikka edellisen vuoden toteutumatiedot tai jokin aiempi ennusteversio.

Vastuualueittain valitulla syöttötasolla

Budjetointi noudattaa sovelluksen käyttöoikeuksia kustannuspaikoittain ja dimensioittain, joten vastuuhenkilöt syöttävät ja tarkastavat juuri oman vastuualueensa tietoja. Tarkastelutaso voi joustavasti vaihdella syötön aikana vuosi- ja kuukausitasolla, tili- tai tiliryhmätasolla ja erilaiset prosenttimuutokset voidaan antaa samalla tasolla.

Eri versiot simulointiin

Sovelluksen versiohallinta mahdollistaa eri budjettiversioiden tekemisen ja tallentamisen. Näin päästään helposti vertailemaan eri toimintalinjausten vaikutusta budjetin lopputulokseen.

Eri budjetti- ja ennusteversioita sekä toteutumatietoja voidaan käyttää pohjana kauden aikana tehtävissä ennusteissa. Toisin päin vuoden aikana voidaan jonkin kuukauden ennusteesta tehdä helposti uusi budjettiversio.

Budjetointiprosessin hallinta

Yrityksen pääkäyttäjä pääsee seuraamaan osabudjettien valmistumista. Hän näkee ajan tasalla olevan tilanteen sovelluksen prosessinhallinnassa ja kuinka paljon budjetointia on jo tehty.

 

Katso myös muut Revise EPM -sovelluksen toiminnot

Raportointi

Sovelluksen avulla saat tuotettua kaikki tarvitsemasi raportit toteumista, budjeteista sekä ennusteista ja tehtyä haluamasi vertailut.

Revise EPM sisältää standardimalliset raportointipaketit, joita voi täydentää omilla raporteilla ja graafeilla.

Ennusteet

Revise EPM:n avulla toteutat helposti erilaisia ennusteita; tulosennusteen, myyntiennusteen ja tase-ennusteen. Sovellus sisältää myös 12 viikon rullaavan kassavirtaennusteen.

Oikein toteutetuilla ennusteilla saat selkeämmän kuvan yrityksen tulevaisuuden näkymistä.

Odoo • Text and Image
´