Ennusteet Revise EPM -sovelluksella

Revise EPM:n avulla toteutat helposti erilaisia ennusteita; tulosennusteen, myyntiennusteen ja tase-ennusteen. Sovellus sisältää myös 12 viikon rullaavan kassavirtaennusteen.

Oikein toteutetuilla ennusteilla saat selkeämmän kuvan yrityksen tulevaisuuden näkymistä.


Kassavirtaennuste

Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys yrityksen tulevasta rahavirrasta ja rahavarojen määrästä. 

Revise EPM -sovelluksen 12 viikon rullaava kassavirtaennuste on paras työvälinen kassavirran seurantaan ja hallintaan.

LUE LISÄÄ

Odoo • Text and Image

Tulosennuste

Tulosennuste antaa näkymän yhtiön tulevaan liikevaihtoon, kustannuksiin, katteisiin ja kannattavuuteen. Tähän liittyy olennaisena osana trendit liiketoiminta-alueittain ja kustannuspaikoittain. 

LUE LISÄÄ

Tase-ennuste


Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeitä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet 

LUE LISÄÄ

Myyntiennuste


Revise EPM myyntiennustetyökalulla ennustetaan tulevaa myyntiä, myyntikatetta ja siitä syntyvää liikevaihtoa ja katetta. Myyntiennusteen avulla nähdään etukäteen myynnin trendit ja voidaan aloittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa.

LUE LISÄÄ

Katso myös muut Revise EPM -sovelluksen toiminnot

Odoo • Image and Text

Budjetointi

Revise EPM on erittäin selkeä ja joustava työkalu budjetointiin. Sen avulla budjetit voidaan valmistella osa-budjeteittain esimerkiksi myynnin, liikevaihdon tai muuttuvien kulujen mukaan.

Sovelluksella on myös helppo hallita budjetointiprosessin etenemistä reaaliaikaisesti

LUE LISÄÄ

Raportointi

Sovelluksen avulla saat tuotettua kaikki tarvitsemasi raportit toteumista, budjeteista sekä ennusteista ja tehtyä haluamasi vertailut.

Revise EPM sisältää standardimalliset raportointipaketit, joita voi täydentää omilla raporteilla ja graafeilla.

LUE LISÄÄ

Odoo • Text and Image