Odoo • Text and Image

Tulosennuste


Tulosennusteen tavoitteena on estimoida yhtiön tuleva liikevaihto ja kannattavuus. Tähän liittyy olennaisena osana trendit liiketoiminta-alueittain ja kustannuspaikoittain. Pohjatieto tulosennusteelle liikevaihdon ja myyntikatteen osalta saadaan suoraan myyntiennusteesta.

Revise EPM sovelluksessa on ennustamisprosessi rakennettu systemaattisesti eteneväksi kuukausittain toteutettavaksi toimenpiteeksi. Kun uutta ennustetta tehdään, on esillä edellinen ennuste ja sen vertailu toteutumaan. Eroja analysoidaan systemaattisesti ja näin ennusteen tekijöiden osaaminen ja kokemus lisääntyvät ja onnistuminen luo motivaatiota tekijöille. Seurauksena  ennuste alkaa osua noin 6 kuukauden työskentelyn jälkeen jo melko hyvin kohdalleen.

Tulosennusteen osa-alueet syntyvät teknisesti seuraavasti:

 • Liikevaihtoennuste johdetaan suoraan myyntiennusteista samoin kuin arvioitu myyntikate ja sitä kautta muuttuvat kulut
 • Kiinteiden kulujen osalta voidaan ennuste tehdä tili- tai tiliryhmätasolla dimensioittain (asiakasryhmä, tuoteryhmä, osasto, projekti jne.). Tässä voidaan hyödyntää historiatietoa ja trendejä
 • Poistot tulevat automaattisesti investointilaskelmista, joissa käsitellään myös käyttöomaisuuden vanhat erät
 • Rahoituseristä suurin osa tulee automaattisesti lainataulukoista
 • Välittömät verot voidaan ennustaa automaattisesti

  

  Lue lisää muista ennusteista

  Kassavirtaennuste


  Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys yrityksen tulevasta rahavirrasta ja rahavarojen määrästä.

  Myyntiennuste


  Revise EPM myyntiennustetyökalulla ennustetaan tulevaa myyntiä, myyntikatetta ja siitä syntyvää liikevaihtoa ja katetta. Myyntiennusteen avulla nähdään etukäteen myynnin trendit ja voidaan aloittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa.

  Tase-ennuste


  Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeitä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet