Kassavirtaennuste

Kassavirtaa voi ennustaa tehokkaasti 12 viikon rullaavalla kassavirtaennusteella ilman exceliä

Näkemys tulevista rahavirroista


Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys tulevasta rahavirrasta ja sen pohjalta voidaan suunnitella tarvittavat toimenpiteet niin, että liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat.

Ei enää exceleitä kassavirran ennustamiseen

Kassavirran seurantaan ja hallintaan paras työväline on Revise EPM -sovelluksen (Enterprise Performance Management)  12 viikon rullaava kassavirtaennuste.

Viikkotason ennusteella saadaan realistinen kuva tulevista rahavirroista, se antaa aikaa reagoida muutoksiin ja liiketoiminnassa vältytään turhilta yllätyksiltä. Erityisesti yrityksen sidosryhmät arvostavat realistista näkemystä yhtiön tulevasta rahavirrasta.

Odoo • Text and Image


Kassavirtaennusteeseen automaattisesti laskettavat pohjatiedot:

  • Myyntisaamiset tulosennusteesta kiertonopeuden tai keskimääräisen maksuajan mukaan
    • factoringille omat asetukset
  • Projektien maksuerät voidaan tuoda projektikohtaisista kassavirtaennusteista
  • Ostovelat tulosennusteesta kiertonopeuden tai keskimääräisen maksuajan mukaan
  • Verotilimaksuista alv ja sosiaaliturvamaksu automaattisesti taseen velkatileiltä
  • Lainataulukoista sekä saamisten että lainojen pääomien muutokset, lyhennykset ja korot

Kassaennusteen loppusaldo päivittyy tase-ennusteeseen sitä varten olevalle tilille.

Sovelluksen systemaattisella prosessilla ja automatisoivalla työkalulla kassavirtaennuste pystytään toteuttamaan helposti ja nopeasti.

Lue lisää muista Revise EPM:n ennusteista

Myyntiennuste


Revise EPM myyntiennustetyökalulla ennustetaan tulevaa myyntiä, myyntikatetta ja siitä syntyvää liikevaihtoa ja katetta. Myyntiennusteen avulla nähdään etukäteen myynnin trendit ja voidaan aloittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa.

Tase-ennuste


Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeitä tunnuslukuja ovat ainakin   maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet .

Tulosennuste


Tulosennuste antaa näkymän yhtiön   tulevaan liikevaihtoon, kustannuksiin, katteisiin ja kannattavuuteen . Tähän liittyy olennaisena osana trendit liiketoiminta-alueittain ja kustannuspaikoittain. .