Myyntiennusteet

Ennusta tulevaa myyntiä ja katetta paremmin

Ennusta myyntisi ja reagoi ajoissa


Kaiken liiketoiminnan perustana on kannattava myynti. Revise EPM myyntiennustetyökalulla ennustetaan tulevaa myyntiä, myyntikatetta ja siitä syntyvää liikevaihtoa ja katetta.

Myyntiennusteen avulla nähdään etukäteen myynnin trendit ja voidaan aloittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa, on sitten kyseessä tavoitteisiin nähden liian suuri tai liian pieni myynti tai myyntikate.

Odoo • Text and Image

 

Revise EPM-ohjelmiston myyntiennusteista saat helposti:

Myynti- ja myyntikateraportit käyttämiesi dimensioiden mukaisesti, esimerkiksi:

 • Myyjittäin

 • Asiakkaittain ja/tai asiakasryhmittäin

 • Tuotteittain ja/tai tuoteryhmittäin

 • Projekteittain

 • Alueittain, maittain, jne

 • Kustannuspaikoittain

 • Liiketoiminta-alueittain

 • Yhtiöittäin (moniyritysvaihtoehto)

 • Trendit dimensioittain

 • Elinkaaret

 • Kysyntämuutokset (kulutustottumukset)

 • Pidemmän ajan näkymän myynnin suunnasta


Kun tähän lisätään systemaattinen, rullaava ennustaminen, saadaan elintärkeää informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Yhtiön toimintaa voidaan suunnata alueille, projekteihin, asiakas- ja tuotesegmentteihin, joiden avulla yhtiön strategia saadaan toteutettua ja operatiivinen tulos optimoitua.

Mikäli yrityksellä on käytössään asiakkuuden hallintajärjestelmä (CRM), voidaan myyntiennuste integroida suoraan siihen, jolloin myyntitieto saadaan suoraan CRM-järjestelmästä..


Ajantasainen tieto tulevista myynneistä on kilpailuetu

Ajantasainen, älykäs informaatio on kilpailuetutekijä, jonka avulla yritysjohto voi tehdä vallitsevan tilanteen vaatimat päätökset oikea-aikaisesti. Olennainen tieto on yhtiön myynti, myynnin trendit, sekä ennuste tulevasta myynnistä myyntikatteineen.

Myyntiennuste on pohja kaikelle muulle yrityksessä tapahtuvalle ennustamiselle. Revise EPM taloushallinnon ohjelmisto sisältää työkalut realistisen myyntiennusteen rakentamiselle.

TUTUSTU REVISE EPM -SOVELLUKSEEN

Lue lisää muista ennusteista

Kassavirtaennuste


Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys yrityksen tulevasta rahavirrasta ja rahavarojen määrästä. 

Tase-ennuste


Tase-ennusteen tarkoituksena on saada jatkuva näkemys yhtiön taseesta ja sen eri elementtien kehitysnäkymistä valitulla ajanjaksolla. Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeitä tunnuslukuja ovat ainakin maksuvalmius, omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja eri kiertonopeudet

TulosennusteTulosennuste antaa näkymän yhtiön   tulevaan liikevaihtoon, kustannuksiin, katteisiin ja kannattavuuteen . Tähän liittyy olennaisena osana trendit liiketoiminta-alueittain ja kustannuspaikoittain. .