Revise Oy SaaS palvelujen toimitusehdot 

1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat palvelutuottajan (Revise Oy) tuottamia SaaS palveluja. Tilauksen tehnyt asiakas saa oikeuden käyttää näitä palveluja tuotekuvausten ja toimitusehtojen mukaisessa laajuudessa. 

2. Saas palvelusta syntyy sopimus, kun asiakas tilaa palvelun, hyväksyy toimitusehdot ja maksaa valitsemansa käyttöjakson mukaisen maksun etukäteen. 

3. Uudelle asiakkaalle toimitetaan kulloinkin voimassa oleva viimeinen julkaistu versio SaaS palvelu(i)sta. Mahdolliset versiopäivitykset toteutetaan erillisen tarjouksen mukaisesti. 

4. Asiakkaalle toimitetaan palvelun käyttöönoton yhteydessä käyttäjätunnus (asiakkaan sähköpostiosoite) ja salasana järjestelmään kirjatumista varten. 

5. Palvelun enimmäiskäyttäjämäärä per asiakas on ilmoitettu tuotekuvauksissa. Mahdollisista lisäkäyttäjistä veloitetaan erillisen tarjouksen mukaisesti. Tarjouspyyntö lisäkäyttäjistä voidaan lähettää https://www.revise.fi/contactus. 

6. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilmoittamalla siitä viimeistään 1 kuukausi ennen hintamuutoksen voimaanastumista. 

7. Asiakkaalla on oikeus järjestelmän normaalikäyttöön. Asiakas sitoutuu käyttämään järjestelmää siten, että siitä ei aiheudu haittaa järjestelmälle tai muille käyttäjille. 

8. Mahdolliset lisäsovellukset, moduulit ja applikaatiot hankitaan https://www.revise.fi/shop kaupasta ja asiakkaalla ei ole oikeutta asentaa itse applikaatioita järjestelmään. Mahdolliset lisäapplikaatiot ja näihin liittyvät erillistarpeet sovitaan jättämällä yhteydenottopyyntö https://www.revise.fi/contactus. 

9. Toimittaja antaa asiakkaalle käyttötukea vastaamalla sähköpostitse lähetettyihin tukipyyntöihin 48 tunnin kuluessa (arkipäivinä 8.30 – 16.30 välisenä aikana) siitä, kun tukipyyntö on vastaanotettu. Asiakas voi halutessaan hankkia tukipalvelusopimuksen, jonka vasteaika voi olla edellä kuvattua lyhempi. Tukipalvelusta, sen kattavuudesta, vasteajasta ja hinnasta sovitaan asiakaskohtaisesti erikseen jättämällä yhteydenottopyyntö https://www.revise.fi/contactus. 

10. Toimittajalla ei ole vastuuta mahdollisista taloudellisista vahingoista, joita palvelujen käyttäminen voi aiheuttaa asiakkaalle (normaalit liiketoimintariskit). 

11. Toimittaja pyrkii varmistamaan, että palvelu on koko ajan häiriöittä käytettävissä. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa tietoverkkoyhteyksissä mahdollisesti olevista häiriöistä tai katkoksista tai kolmansien osapuolien tuottamista palveluista. 

12. Kaikki oikeudet Palveluun kuuluviin tai sen toimittamisessa käytettyihin ohjelmistoihin (ml. dokumentaatio), toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin sekä niihin tehtyihin muutoksiin samoin kuin Palveluun liittyvään aineistoon, käyttöohjeisiin ja muihin asiakirjoihin ja muihin ilmenemismuotoihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Palveluun liittyvät kehitysehdotukset ja ideat kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle ja Asiakkaalla on oikeus käyttää niitä ainoastaan siinä määrin kuin tämän sopimuksen mukaisen Palvelun käyttäminen sitä edellyttää. 

13. Asiakas maksaa valitsemastaan SaaS palvelusta voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun toimittajan verkkokaupassa etukäteen. Toimittajalla on oikeus keskeyttää tai lopettaa palvelun toimittaminen, mikäli tilauksen mukaista maksua ei ole suoritettu ennen uuden laskutuskauden alkua. 

14. Toimittaja voi muuttaa yleisiä toimitusehtoja 30 päivän varoitusajalla. 

15. SaaS palvelussa on Revise Oy:n immateriaalioikeuksin piiriin kuuluvia osuuksia ja kolmansien osapuolien oikeuksiin liittyviä osia. Kolmansien osapuolten oikeuksien ja ehtojen osalta noudatetaan näiden toimittajien ehtoja. 

16. Hyväksymällä nämä ehdot, osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle toisen osapuolen liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa. 

17. Asiakas sitoutuu käyttämään SaaS järjestelmää turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Käyttäjien tulee huolehtia huolellisesti heille annetuista käyttäjätunnuksista ja salasanoista ja varmistaa, että nämä tiedot eivät joudu kolmansille osapuolille. 

18. Toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse.