Ydinliiketoiminta tuo menestystä

28. marraskuuta 2016 kirjoittaja
Ydinliiketoiminta tuo menestystä
Jukka Saarikko

Ydinliiketoimintaan keskittyminen on avain menestykseen. Tämä takaa yritykselle parhaan mahdollisen tuloksen ja kilpailuaseman. Kaikki tekeminen keskittyy siihen, mitä osataan parhaiten. Samalla toiminnan resursseille saadaan optimaalinen tuotto.

Ympäristömuutos

Yritysympäristömme on jatkuvassa muutoksessa:

  • Kiristyvä kilpailu
  • Digitalisaatio
  • Kokonaisten toimialojen globalisoituminen
  • Asiakkaiden kasvavat vaatimukset
  • Tekemisen automatisointi

Ydinliiketoiminta

Kaikki lähtee liikkeelle kysymyksestä: missä liiketoiminnassa olemme mukana:

  • Tarjottavat tuotteet ja palvelut
  • Kohdeasiakkaat
  • Markkina-alueet
  • Segmentit

Vähintään yhtä tärkeää on miettiä, missä liiketoiminnassa ei olla mukana.

Monet alun perin kannattavat yhtiöt ovat menestyksestä innostuneena laajentaneet liiketoimintaansa terveen ytimensä ulkopuolelle. Näillä yrittäjillä sanotaan olevan “magic hand” eli kaikki mihin he koskevat muuttuu kullaksi. Alkuun kaikki onnistuu, mutta yleensä pian on edessä kriisi. Näissä tilanteissa varsinainen liiketoiminnan ydin ja (pitkäaikaisen) menestyksen perusta on jätetty usein, ainakin osin, hyödyntämättä.

Prosessi

Ensimmäinen askel on määritellä eniten kilpailuetua tuottava ydinliiketoiminta. Tämä erilaistettu ydin (asiakasnäkökulma) tehostetaan toimimaan optimaalisesti. Tavoitteena on saavuttaa markkinajohtajuus valituissa kohdemarkkinoissa. Pienessä kriisiyhtiössä tämä tarkoittaa hyvää asemaa pienessä asiakassegmentissä tai rajatulla markkina-alueella.

Toisessa vaiheessa voidaan aloittaa hallittu laajentuminen ytimen reuna-alueille. Tämä voi tarkoittaa uusia segmenttejä, jakelukanavia ja maantieteellistä laajentumista.

Viimeisessä vaiheessa on saavutettu tilanne, jossa rakennettu konsepti alkaa olla tiensä päässä ja on aika määritellä ydinliiketoiminta uudestaan. Ydinliiketoiminnan määrittelyä ja sen evoluutiota ovat ansiokkaasti tutkineet Zook & Allen, 2001. http://www.profitfromthecore.com/core/home.asp

Esimerkkejä

Historiassa näitä tapauksia on kansainvälisesti ollut paljon, esimerkkeinä Samsung ja Apple. Suomalaisessa yrityskentässä voidaan esille nostaa Nokia ja Ahlström, joka muuttui focusoinnin myötä monialayhtiöstä kuituvalmistajaksi. Ydinliiketoimintaan keskittyminen on siis avain menetykseen.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä.