Ota yllättävä kassakriisi hallintaan

21. maaliskuuta 2020 kirjoittaja
Ota yllättävä kassakriisi hallintaan
Revise Oy, Anne Sutela

 Juuri nyt koronavirus aiheuttaa merkittävää tuhoa ihmisten terveyden lisäksi myös taloudelle - liikkuminen on vähentynyt, suurten tapahtumien ja kokoontumisten järjestäminen on kielletty ja näiden seurauksena ostovoima on lähes pysähtynyt. Yritykset ovat ahdingon partaalla, sillä vallitsevaa tilannetta on ollut mahdotonta ennakoida.

Koronavirus ja muut mustat joutsenet, kuten luonnonkatastrofit ja muut nopeasti tuhoa aiheuttavat tapahtumat, ilmenevät varoittamatta ja niihin on vaikea varautua niin jokapäiväisessä elämässä kuin liiketoiminnan maailmassakin. Ennakoimattomuuden lisäksi liiketoiminnan ulkopuolisista syistä johtuvat kriisitilanteet ovat haasteellisia myös siksi, että kriisin etenemistä on vaikea ennustaa. Kysynnän laskiessa ja ostovoiman pysähtyessä kassavirta tyrehtyy ja johtaa likviditeetin heikkenemiseen sekä kassakriisiin.

Taloudellisesta kriisistä, sen mittasuhteista riippumatta, selviävät ne, jotka onnistuvat sopeuttamaan toimintansa vallitsevaan tilanteeseen. Kassakriisin iskiessä täytyy varmistaa, että kassavarat riittävät kriisitilanteen ylittämiseen. Liiketoimintaan ja budjettiin on tehtävä tarvittavat muutokset, jotta kriisistä selvitään.

Liiketoiminnan sopeuttamisen tueksi on olemassa valmiita työkaluja ja toimenpiteitä, joista seuraavaksi käsittelemme kassavirtaennustetta ja tulosennustetta.Suosittelemme toteuttamaan ennusteet rullaavina ennusteina, jolloin yrityksen johdolla on jatkuvasti käytettävissään tieto lähitulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuus reagoida tilanteen muutoksiin. Emme voi ennustaa kriisin aiheuttajan tulevaisuutta ja etenemistä, mutta liiketoiminnan työkalut avaavat meille ikkunan, joka auttaa meitä näkemään yritystoimintamme lähitulevaisuuden lukuina.

Kassavirtaennuste mittaa yrityksen rahavarojen riittävyyttä

Kassavirtaennusteen avulla saadaan käsitys yrityksen tulevasta rahavirrasta, ja sen pohjalta voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet pinnalla pysymiseksi. Kassavirtaennuste kannattaa toteuttaa 12 viikon rullaavana suunnitelmana, sillä lyhyempi ennustaminen ei anna riittävän vahvaa pohjaa. Viikkotasoinen rullaava ennuste nostaa liiketoiminnan muutokset analysoitaviksi viikoittain, sekä antaa realistisen ja mahdollisimman tarkan kuvan kassavirrasta. Ensimmäisten kahden viikon ennuste saadaan suoraan talousjärjestelmistä. Taloushallinnon tietojen tulee olla ajan tasalla, jotta niitä voidaan käyttää ennusteen pohjana.

Jatkossa kassavirtaennuste koostuu seuraavista tiedoista:

 • Myyntisaamiset

 • Projektien maksuerät

 • Ostovelat

 • Arvonlisävero ja sosiaaliturvamaksut

 • Saamisten ja lainojen pääomien muutokset, lyhennykset ja korot


Tulosennusteella nähdään tulevaisuuteen

Yhtiön tulevaa liikevaihtoa, kustannuksia, katteita ja kannattavuutta ennustetaan tulosennusteen avulla. Tulosennusteen pohjatiedot saadaan liikevaihdon ja myyntikatteen osalta myyntiennusteesta. Tulosennuste toteutetaan kuukausi kerrallaan, jolloin uutta ennustetta tehtäessä tarkastellaan edellistä ennustetta ja verrataan sitä toteumaan.

Tulosennuste rakennetaan seuraavista osa-alueista:

 • Liikevaihtoennuste, myyntikate ja muuttuvat kulut johdetaan myyntiennusteista

 • Kiinteät kulut dimensioittain tili- tai tiliryhmätasolla (asiakasryhmä, tuoteryhmä, projekti, osasto jne.)

 • Rahoituskulut aikaisempien ja uusien rahoitusvaihtoehtojen mukaan

 • Investointien uudelleen harkinta tai siirto


Ylitä kassakriisi oikea-aikaisilla tukitoimilla

 Muita toimenpiteitä liiketoiminnan sopeuttamiseksi kriisitilanteessa:

 • Omien saatavien tehokas kotiuttaminen, laskujen viiveettömyys ja perinnän tehostaminen

 • Myyntisaatavien rahoitus (rahoituslaitos myöntää luottoa myyntisaatavia vastaan, ilman luottotappioriskiä)

 • Lomautukset ja muut henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet

 • Muut kustannussäästötoimenpiteet

 • Lainojen lyhennysvapaat

 • Maksuohjelmat

 • Maksuaikaneuvottelut

 • Pääomitus

 • Lisärahoitus

 • Suhdannelainat ja -rahoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset otetaan huomioon kassavirta- ja tulosennusteissa, jotta suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys nähdään ennakkoon. Kaikki käsittelemämme työkalut ovat hyödyllisiä myös normaalissa suhdannetilanteessa, sillä ne helpottavat näkemään liiketoiminnassa tapahtuvia muutoksia ja sopeuttamaan liiketoimintaa tuleviin muutoksiin jo ennalta.

Me Revisellä olemme apunasi kassakriisin hallinnassa. Haluamme auttaa yrityksiä haasteellisessa tilanteessa ja tarjoamme maksuttoman yhden tunnin mittaisen tervehdyttämiskonsultoinnin. Varaa oma aikasi tästä, niin ratkotaan tilanne yhdessä ja otetaan käyttöön tarvittavat toimenpiteet liiketoiminnan eteenpäin viemiseksi.