Keskity ydinliiketoimintaan kassakriisin kohdatessa

25. toukokuuta 2020 kirjoittaja
Keskity ydinliiketoimintaan kassakriisin kohdatessa
Jukka Saarikko

Yrityksen tulisi aina keskittyä sen ydinliiketoimintaan - niin kriisitilanteessa kuin hyvässä markkinatilanteessakin. Tässä artikkelissa kerromme, miksi ydinliiketoimintaan keskittyminen on tärkeää liiketoiminnan tervehdyttämisprosessissa.

Liiketoiminnan tervehdyttämisprosessia suunnitellessa täytyy ottaa huomioon kolme tärkeää vaihetta: tilanneanalyysi, ydinliiketoiminta sekä lopulta tervehdyttämissuunnitelman laatiminen. Muutokset vievät aikaa eikä haluttuun lopputulokseen pääse hetkessä, joten on tärkeää käsittää prosessi kaikkine vaiheineen ikään kuin palauteketjuna sekä toistaa prosessin vaiheita systemaattisesti siihen saakka, kunnes liiketoiminta on vakaalla pohjalla. Kun prosessiketjun loppuvaiheessa laaditun tervehdyttämissuunnitelman toimenpiteet on toteutettu, on aika tehdä taas tilanneanalyysi ja katsoa millaisia tuloksia tervehdyttämistoimenpiteillä on saatu aikaan. Tilanneanalyysin pohjalta tehdään taas liiketoimintaan tarvittavat muutokset sekä laaditaan jatkoa tervehdyttämissuunnitelmalle.

Tilanneanalyysi toimii aina muutostyön pohjana. Voit lukea lisää tilanneanalyysistä aiemmasta artikkelistamme. Tilanneanalyysin huolellisen laatimisen jälkeen toteutetaan välitöntä hyötyä tuovat toimenpiteet, kuten esimerkiksi saatavien kotiutukset, kustannusten leikkaukset ja tarvittaessa henkilöstön lomautukset. Välittömästi toteutettavilla toimilla, joiden valinta riippuu yrityksen resursseista, pyritään vakauttamaan liiketoimintaa. Välittömien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen keskitytään ydinliiketoimintaan.


Kaavio: Liiketoiminnan tervehdyttämisprosessi, Jukka Saarikko (A multi-method empirical study of Finnish SME restructurings, University of Manchester)


Miksi ydinliiketoimintaan on tärkeää panostaa

Usein yksi alkumenestyksen jälkeen liiketoiminnan epäonnistumiseen johtaneista syistä on yrityksen nopea laajentaminen joko maantieteellisesti tai esimerkiksi toimialallisesti ilman, että yritykselle on ehtinyt muodostua vahvaa pohjaa, josta käsin toimia. Pienetkin toimijat voivat saavuttaa johtoaseman omassa segmentissään tai tietyllä maantieteellisellä alueella, jos ydinliiketoiminnan rajat ovat selkeästi ja loogisesti määritellyt.

Kriisitilanteessa yrityksen tulisi keskittyä ydinliiketoimintaan ja ohjata kaikki resurssit ydintoimintoihin. Näin saavutetaan paras mahdollinen ROI (return on investment) ja parannetaan kilpailuasemaa samalla kun velkojat saavat parhaan mahdollisen jako-osuuden yhtiön tuloksesta. Ydinliiketoiminnan ulkopuoliset toiminnot lakkautetaan tai myydään, sillä vaikeuksiin joutuneella yrityksellä ei yleensä ole ylimääräisiä resursseja sivutoimintojen ylläpitoon

Pysy ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista

Kilpailutilanne toimialalla, yrityksen kilpailuedut sekä toimintaympäristön muutokset vaikuttavat siihen, miten ydinliiketoiminta kannattaa päivittää tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tästä on tuoreena esimerkkinä Stockmann, jonka toimintaympäristö muuttui voimakkaasti ja lopulta koronakriisi lähes pysäytti liiketoiminnan hetkellisesti.

Yrityksen kilpailutilanne analysoidaan ottaen huomioon maantieteellinen toimialue ja asiakassegmentit. Kilpailutilanne määrittelee pitkälti yrityksen tuottopotentiaalin. Jotta liiketoiminta on mahdollista tervehdyttää, yrityksen ydinliiketoiminnalla pitäisi olla mahdollisuudet pärjätä omalla toimialallaan ainakin keskinkertaisesti. Mitä paremmat mahdollisuudet pärjätä, sitä parempi todennäköisyys yrityksellä on toipua kriisitilanteesta.

Yrityksen kilpailuedut vaikuttavat mahdollisuuksiin menestyä omalla toimialalla ja näin nostavat mahdollisuutta selviytyä kriisitilanteesta tervehdyttämissuunnitelman avulla. Yrityksellä tulisi olla 3-5 kilpailuetua, joilla erottua muista kilpailijoista. Yrityksen tuote voi olla esimerkiksi ainut laatuaan markkinoilla, yritys voi panostaa erityisesti ympäristöarvoihin, tai yrityksellä voi olla vahva osaaminen digimarkkinoinnissa ja sen ansiosta vahva digitaalinen presenssi. Kilpailuedut voivat olla mitä tahansa tekijöitä, jotka erottavat yrityksen selkeästi sen kilpailijoista.

Hyvässäkin taloustilanteessa yrittäjän tulisi jatkuvasti tarkkailla toimintaympäristöä ja mukauttaa liiketoimintaa vastaamaan esimerkiksi muuttuneeseen kysyntään ja digitalisaation kehitykseen, mutta kriisitilanteessa siitä tulee entistäkin tärkeämpää. Asiakasymmärrys nousee tärkeään asemaan, sillä asiakkaiden tarpeista ja toiveista täytyy luoda vahva ymmärrys ja muokata liiketoiminta vastaamaan asiakaskunnan tarpeita. Digitalisaatio mahdollistaa uusien ansaintamallien käyttöönoton, ja määriteltäessä ydinliiketoimintaa uudelleen entisestä kilpailijasta voikin muokkautua mahdollinen tulevaisuuden kumppani.

Varaa aika ilmaiseen tervehdyttämiskonsultointiin, niin kartoitetaan yrityksesi tilanne ja mahdolliset toimenpiteet yhdessä.